Eventi

Sial, Parigi, ottobre 2014

Sial 2014Sial 2014Sial 2014Sial 2014


Anuga, Colonia, ottobre 2013

Anuga 2013Anuga 2013Anuga 2013Anuga 2013Anuga 2013PLMA, Amsterdam, maggio 2013

Amsterdam 2013Amsterdam 2013Amsterdam 2013


Gulfood, Dubai, febbraio 2013

Gulfood 2013Gulfood 2013Gulfood 2013Gulfood 2013


Sial, Parigi, ottobre 2012

Paris 2012Paris 2012Paris 2012Paris 2012Paris 2012Paris 2012


Plma, Amsterdam, maggio 2012

Plma 2012Plma 2012Plma 2012)Plma 2012Plma 2012


Anuga, Colonia, Germania, ottobre 2011

Anuga, Stand Pasta ZaraAnuga 2011 Stand Pasta Zara (2)Anuga 2011 Stand Pasta Zara (3)Anuga 2011 Stand Pasta Zara (4)


FoodEx, Tokio, Giappone, marzo 2011

Stand Pasta Zara FoodEx 2011


Cibus, Parma, Italia, maggio 2010

Cibus, Parma, Italia, maggio 2010Cibus, Parma, Italia, maggio 2010Cibus, Parma, Italia, maggio 2010Cibus, Parma, Italia, maggio 2010Cibus, Parma, Italia, maggio 2010Cibus, Parma, Italia, maggio 2010


Sial, Parigi, Francia, ottobre 2010

Sial, Parigi, Francia, ottobre 2010 Sial, Parigi, Francia, ottobre 2010Sial, Parigi, Francia, ottobre 2010Sial, Parigi, Francia, ottobre 2010Sial, Parigi, Francia, ottobre 2010Sial, Parigi, Francia, ottobre 2010Sial, Parigi, Francia, ottobre 2010